การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Tell me more

            ประกาศนักศึกษาที่เรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ( ปรับพื้นฐาน ) จะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Tell me more โดยช่วงที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค.59 – 3 มิ.ย.59 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิ.ย.59 โดยตารางการสอบจะแบ่งตามกลุ่มการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาดังเอกสารที่แนบมานี้

ตารางการสอบ Placement test พื้นที่ศาลายา 

Placement test schedule Salaya

ตารางการสอบ Placement test พื้นที่วังไกลกังวล

Placement test schedule Wangkiakangwon

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.