รับสมัครนักศึกษารับทุน “ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2559”

1010280885629_11011617175806[1]

รับสมัครนักศึกษารับทุน “ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2559”

         ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในหมู่เยาวชนจากนานาประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเดนมาร์ก  โดยแบ่งเป็น 4 แคมป์ ได้แก่ Camp A: City and Countryside Camp B: By the River  Camp C:the Schooner Fulton และCamp D: Faroe Islands.

         ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนจากนานาประเทศของนักศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุมัติทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ทุน

โดยมีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

  2. มีอายุระหว่าง 17-21 ปี (เกิด ปี พ.ศ. 2538 – 2542)

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  4. มีความสามารถด้านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

  5. มีจิตสำนึกในการเป็นยุวทูต มีมนุษย์สัมพันธ์ และจิตอาสา

          ผู้ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน จะได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดทำวีซ่า ค่าประกันภัยเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเดินทางในประเทศเดนมาร์ก เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2559

         ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 และมาเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ปฏิบัติโดยการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2559

         นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งสมัครได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) หรือ E-mail: sasithorn@rmutr.info  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 441 6000 ต่อ 2890

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.