สิงคโปร์ (Singapore)

ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

singapore symbol      singapore (1)

gen-info

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ที่ตั้ง : เป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร) ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru) ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย
พื้นที่ : 699.4 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
ศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

do

 1. ควรยื่นและมอบนามบัตรให้ด้วยมือทั้งสอง และเมื่อได้รับมอบ นามบัตร ควรอ่านรายละเอียดในนามบัตรสักครู่ แล้ววางไว้บนโต๊ะประชุม ไม่ควรเก็บเข้ากระเป๋าทันที
 2. เครื่องแต่งกายสำหรับการเจรจาทางธุรกิจ ผู้ชายควรสวมเสื้อแขนยาวผูกไท สำหรับผู้หญิง ควร สวมชุดสูทหรือกระโปรงกับเสื้อสุภาพ
 3. ในการสนทนาขอให้สังเกตอากัปกิริยาของคู่สนทนา เพราะชาวสิงคโปร์มักไม่พูดออกมาตรงๆ เมื่อไม่เห็นด้วย เนื่องจากความเกรงใจ
 4. ในการนำเสนอข้อมูล (presentation) ในการประชุม ควรจัดเตรียมข้อมูลอย่างเรียบง่ายและ กระชับสำหรับการนำเสนอไม่เกิน 20-30นาที และมีสำเนาแจก ควรเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอให้ พร้อมและจบการนำเสนอด้วยการถาม-ตอบ หากมีคำถามเกี่ยวกับราคา ควรสอบถามเพื่อให้เกิดความ เข้าใจชัดเจนตรงกันก่อนให้คำตอบ หรืออาจชะลอการให้คำตอบเพื่อให้มีการติดต่อกันต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน
 5. การเชิญทานอาหารเป็นวิธีที่ได้ผลในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้น
 6. หากต้องการถ่ายภาพบุคคล มัสยิดหรือวัด ควรขออนุญาตจากบุคคลผู้นั้นหรือเจ้าของสถานที่ก่อนเสมอ
 7. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าไปเยี่ยมชมวัดหรือมัสยิด รวมถึงหากได้รับเชิญให้เข้าไปในบ้านของผู้ใดในสิงคโปร์

 

dont

 1. ห้ามรับประทานอาหาร และน้ำในรถไฟและชานชาลา ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 500 ดอลล่าร์สิงคโปร์
 2. กฎหมายของสิงคโปร์ห้ามจำหน่ายและมีหมากฝรั่งไว้ในครอบครอง โดยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม
 3. การถ่มน้ำลายในที่สาธารณะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายของสิงคโปร์
 4. การเสพยาเสพติดเป็นเรื่องร้ายแรงและสำคัญมากที่สุดถึงขั้นประหารชีวิต ห้ามมีการลักลอบนำเข้าสารเสพติดประเภทกล่อมประสาทและหลอนประสาทอย่างเด็ดขาด แต่หากท่านใดมียาประจำตัวที่มีส่วนผสมของสารเหล่านี้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับ
 5. ห้ามนำทุเรียนไปในที่สาธารณะ และในรถไฟ เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นรบกวน
 6. การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ได้เก็บค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินอีกด้วย
 7. ในสังคมชาวมุสลิมอย่าใช้มือซ้ายในการกินหรือหยิบยื่นสิ่งต่างๆ ให้กับผู้อื่น รวมถึงไม่ใช้มือซ้ายในการทักทายและจับมือ

 

You-Know

 1. สินค้าไม่ต้องเสียอากร ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำอาง กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เครื่องเพชรพลอย โลหะมีค่า และรัตนชาติต่างๆ รองเท้า ศิลปะ งานฝีมือ และของเล่นเด็ก
 2. เวลาของสิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
 3. สามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย
 4. การลืมหรือไม่ได้กดชักโครกจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน 150 ดอลล่าร์สิงคโปร์ และการปัสสาวะในลิฟต์นั้นจะส่งผลให้ประตูลิฟต์ปิดอัตโนมัติจนกว่าตำรวจจะเดินทางมาถึง
 5. การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ อาทิ รถบัส แท็กซี่ ลิฟต์ โรงภาพยนตร์ สถานที่ราชการ ร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศและห้างสรรพสินค้าจะมีโทษปรับสูงสุดถึง 1,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ขณะที่การสูบบุหรี่ในผับ ดิสโก้ คาราโอเกะและบาร์ที่มีเครื่องปรับอากาศไม่ถือเป็นความผิด
 6. ผู้ที่ทิ้งขยะในที่เขตห้ามทิ้งจะถูกปรับ 1,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์สำหรับการกระทำความผิดครั้งแรก หากทำผิดซ้ำจะถูกปรับเป็น 2 เท่า และต้องทำงานบริการสังคมด้วย
 7. การนำเข้าอาวุธปืน รวมปลอกอาวุธปืน ที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเรื่องร้ายแรงและสำคัญมากที่สุดในสิงคโปร์อีกเรื่องหนึ่ง หากฝ่าฝืนอาจถึงได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต
 8. สลากการกุศล โตโต้ (Toto) ล็อตเตอรี่ของสิงคโปร์ (Singapore Sweep lotteries) และการพนันม้าแข่งที่ชมรมแข่งม้าแห่งสิงคโปร์ (Singapore Turf Club) เท่านั้นที่เป็นการพนันถูกกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ส่วนการพนันประเภทอื่นนอกจากนี้ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
 9. การข้ามถนนในที่ๆ ไม่มีทางม้าลายถือว่ามีความผิด
 10. ถ้าบุคคลใดเก็บรักษา ครอบครอง เป็นเจ้าของ เล่น หรือแจกจ่ายดอกไม้ไฟที่เป็นอันตราย (อาทิเช่น ประทัด จรวด หรือดอกไม้ไฟประเภทอื่นๆ) จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 5,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์หรือถูกจำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

officehours

 1. เวลาทำการธนาคาร

            วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 10.00 – 15.00 น.

            วันเสาร์ 09.30 -13.00 น. (บางธนาคารจะเปิดจนถึงเวลา 15.00 น.)

 1. เวลาทำการไปรษณีย์

            วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.

            วันเสาร์ เวลา 8.30 – 13.00 น.

 1. เวลาทำการหน่วยงานราชการ

            วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 – 13.00 น. และ 14.00-16.30 น.

            วันเสาร์ 8.00 – 13.00 น.

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%8c-singapore/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.