การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษากับองค์กรต่างๆ (ภายในประเทศ)

การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษากับองค์กรต่างๆ (ภายในประเทศ)

สถาบัน / องค์กร ประเทศ ลงนามสัญญา สิ้นสุดสัญญา ดาวน์โหลด
สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ไทย 8-ก.ค.-59 8-ก.ค.-64 Download
สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ไทย 14-ต.ค.-58 14-ต.ค.-63 Download
บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ไทย 30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท บ้านริก จำกัด ไทย 30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท เจริญ เทคโนโลยี จำกัด  ไทย 30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด  ไทย 30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-61 Download
โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท  ไทย 30-ก.ย.-58 30-ก.ย.-61 Download
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ไทย 11-ก.พ.-58 11-ก.พ.-62 Download
บริษัท ออโต ไดเด็กติก จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท เดอะ บันยัน กอล์ฟ คลับ (หัวหิน) จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท มันตาอีเว้นท์ ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท สิริกาญจน์การบัญชี จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท ยูไนเต็ด โมดูลาร์ ซิสเต็ม จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท วันชัย นิตยะประภา จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท S.B.Furniture Industry Co., Ltd. ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท แสงชัยกรุ๊ป ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท ซิสเต็ม แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท มีพร้อมท์ ซิเลคทีฟ จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
บริษัท สอ – เสือ จำกัด ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วารินบี อินทีเรียร์ แอนด์ เทิร์นคีย์ กรุ๊ป ไทย 30-ก.ย.-57 30-ก.ย.-61 Download
ม.ศรีปทุม, วิทยาลัยการทัพบก, ม.ราชพฤกษ์, ม.ธนบุรี และสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ไทย 4-ก.ย.-57 4-ก.ย.-62 Download
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ไทย 28-พ.ค.-57 28-พ.ค.-62 Download
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง/กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไทย 19-ส.ค.-56 19-ส.ค.-61
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี ไทย 14-มิ.ย.-56 14-มิ.ย.-62 Download
บริษัท เทอร์ม  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด ไทย 18-ส.ค.-55 18-ส.ค.-61 Download
สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ไทย 2-มิ.ย.-59 ไม่ระบุ Download
ด้านศิลปศาสตร์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล ไทย 14-มี.ค.-59 ไม่ระบุ Download
เทศบาลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ไทย 30-พ.ย.-58 ไม่ระบุ Download
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย 19-พ.ค.-58 ไม่ระบุ Download
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ไทย 12-มิ.ย.-57 ไม่ระบุ Download
กรมการจัดหางาน ไทย 6-มิ.ย.-57 ไม่ระบุ Download
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไทย 19-พ.ค.-57 ไม่ระบุ Download
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก ไทย 25-มี.ค.-57 ไม่ระบุ Download
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ไทย 10-มี.ค.-57 ไม่ระบุ Download
บริษัท ซีพีเอฟ  เทรดดิ้ง  จำกัด ไทย 26-ธ.ค.-56 ไม่ระบุ Download
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ไทย 16-ธ.ค.-56 ไม่ระบุ Download
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ไทย 6-พ.ย.-56 ไม่ระบุ Download
คณะบริหารธุรกิจ มทร. ศรีวิชัย/ มทร.ธัญบุรี/มทร.สุวรรณภูมิ/ มทร. พระนคร/ มทร.พระนคร / มทร.อีสาน/มหาลัยหาดใหญ่/คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่/คณะวิทยาการจัดการมหาลัย ทักษิณ/ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช นครินทร์ ไทย 17-ก.ย.-56 ไม่ระบุ Download
กลุ่มบริษัท กันยง ไทย 14-ส.ค.-56 ไม่ระบุ Download
วิทยาลัยสารพัดช่าง นครปฐม ไทย 13-พ.ค.-56 ไม่ระบุ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ไทย 18-มี.ค.-56 ไม่ระบุ
บริษัทแมคไทย จำกัด ไทย 22-ก.พ.-56 ไม่ระบุ Download
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้ง 9  มทร. ไทย 23-ม.ค.-56 ไม่ระบุ Download
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา/มทร.รัตนโกสินทร์/เทศบาลเมืองหัวหิน/สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทย 17-มี.ค.-55 ไม่ระบุ
กรมสรรพากร  เขต 7 ไทย 26-ธ.ค.-54 ไม่ระบุ Download
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร. สุวรรณภูมิ ไทย 9-พ.ค.-54 ไม่ระบุ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) ไทย 22-มี.ค.-54 ไม่ระบุ Download
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไทย 9-ก.ย.-53 ไม่ระบุ Download
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ไทย 13-ก.ค.-53 ไม่ระบุ Download
HHK  Intertrade  Co. , Ltd. Thailand ไทย 28-มี.ค.-51 ไม่ระบุ Download
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ไทย 28-ก.ค.-49 ไม่ระบุ Download
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไทย 21-ธ.ค.-48 ไม่ระบุ Download