เมษายน 2018 archive

สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

คณะบริหารธุรกิจ

 

คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  [ดาวน์โหลด]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  [ดาวน์โหลด]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  [ดาวน์โหลด]

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  [ดาวน์โหลด]

วิทยาลัยเพาะช่าง  [ดาวน์โหลด]

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81/

ข้อมูลภาษาอังกฤษของคณะและสาขาเพื่อจัดทำเล่มคู่มือการศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ (Bulletin)

ในกรณีที่ทางคณะยังไม่ได้กรอกข้อมูล สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ด้านล่างนี้

 

ข้อมูลคณะ/วิทยาลัยและสาขา

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0/

ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี่)

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad-3/