พ.ย. 27

ประกาศผลการประกวดออกแบบโลโก้ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัลชนะเลิศ   จำนวน 1 รางวัล   รางวัลละ  5,000  บาท

ได้แก่   นายพนม  บุญศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง    จำนวน 1 รางวัล  รางวัลละ  3,000  บาท

ได้แก่   นายสมชาย  นิลแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง    จำนวน 2 รางวัล  รางวัลละ  1,000  บาท

ได้แก่   นายขนาน  ทิมเทศ และ นายอดิศักดิ์  ม่วงคง

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/?p=3510

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.