where to buy provigil 2013 buy modafinil does provigil help with add

order zolpidem Springfield buy ambien online without prescription maximum daily dose for ambien

audio valium diazepam 5mg cost of valium 10mg

valium pill doses purchase valium valium buy Spokane

ambien er coupon buy ambien klonopin and ambien

does xanax give headaches xanax pill mixing viagra and xanax

phentermine 37.5 sweating purchase phentermine weight loss doctors in phoenix phentermine

soma rx cheap soma drug soma tosun kömür

health risk of phentermine phentermine 30mg phentermine and urine drug test

how many tramadol should i take a day purchase tramadol tramadol buy Ontario

Print this หน้า

อินโดนีเซีย (Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

indonesia symbol           Indonesia

 

gen-info

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เมืองหลวง : จาการ์ตา

ที่ตั้ง : ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์

พื้นที่ : พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)

ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ

ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%

ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

do

 1. ชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะชาวเกาะชวาถือมากในเรื่องการให้ความเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 2. เมื่อมีข้อสงสัย ชาวอินโดนีเซียมักจะไม่ถามเพื่อให้หายข้องใจ และมักจะให้คำตอบเพื่อทำให้ผู้ฟัง สบายใจ นอกจากนี้ การตอบรับว่า “ค่ะ/ครับ (Yes)” อาจมีความหมายเพียงแค่ “ค่ะ/ครับ รับฟังที่คุณพูด” ซึ่งไม่ใช่ “ค่ะ/ครับ เห็นด้วยกับคุณ” ดังนั้นจึงควรถามย้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน
 3. ควรพกนามบัตรติดตัวให้มาก เวลารับนามบัตรจากชาวอินโดนีเซียควรรับด้วยท่าทีที่ให้เกียรติและห้ามมอบของหรือนามบัตรให้แก่ชาวอินโดนีเซียด้วยมือซ้าย เพราะถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 4. เมื่อเจ้าภาพชาวอินโดนีเซียเสิร์ฟกาแฟหรือชาให้ ควรรอให้เจ้าภาพดื่มก่อนและเป็นมารยาทที่ควรดื่มหรือทานอาหารที่เจ้าภาพหยิบยื่นให้ ในกรณีการประชุมจะไม่มีการแตะต้องเครื่องดื่มหรือของว่างที่จัดเตรียมไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
 5. ควรเตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับคู่เจรจา
 6. ในจดหมายทางการ ควรระบุชื่อเต็มของผู้รับชาวอินโดนีเซีย เช่น Mr.Sudjana Santosa ในกรณีที่ผู้ติดต่อด้วยมีคำนำหน้านาม เช่น Dr.ก็ให้ระบุด้วย
 7. ในการสนทนา ให้เรียกชื่อเต็มหรือเรียกชื่อต้นของคู่สนทนา เช่น Mr.Sudjana Santosa หรือ Mr.Sudjana ต่อเมื่อมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น ก็อาจเรียกชื่อต้นโดยไม่มีคำนำหน้าได้ เช่น Sudjana
 8. ชายชาวอินโดนีเซียรวมทั้งนักธุรกิจมักนิยมสวมใส่เสื้อบาติกแขนยาว โดยถือเป็นเครื่องแต่งกายทางการเช่นเดียวกับชุดสูทสีเข้ม ชุดสูทพร้อมเนคไทจัดเป็นเครื่องแต่งกายสุภาพทางการสำหรับชาย ส่วนผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อไม่มีแขนหรือกางเกงขาสั้น

 

dont

 1. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของหรือรับประทานอาหาร คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 2. ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซีย รวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
 3. เนื่องจากบ่อยครั้งที่ชาวอินโดนีเซียมักจะตัดสินใจตามมติเอกฉันท์ ดังนั้นในการเจรจาจึงไม่ควรรบเร้าให้คู่เจรจาตัดสินใจในทันที เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อการเจรจา
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อหมูเป็นของต้องห้ามตามหลักศาสนา แต่โดยทั่วไปชาวอินโดนีเซียไม่ค่อยเคร่งครัดมากเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์
 5. กิริยาที่ถือว่าหยาบคาย ได้แก่ การยกมือชี้นิ้ว การแตะศีรษะผู้อื่น การวางมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอกบ่งบอกอาการโกรธหรือไม่พอใจ อีกทั้งควรระวังไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกเสียหน้า
 6. เวลานั่ง ให้ระวังไม่หันฝ่าเท้าไปทางคู่สนทนาเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ ทางที่ดีควรวางเท้าลงกับพื้น

 

You-Know

 1. คำนำหน้าชื่อ “Drs” (สำหรับชาย) และ “Dra” (สำหรับหญิง) เป็นเครื่องบอกระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทางสายสังคมศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ ส่วน “Ir” สำหรับการศึกษาทางสายวิศวกรรมศาสตร์ “DR” คือผู้ที่จบปริญญาเอก ส่วน “Dr” คือผู้ที่จบแพทยศาสตร์
 2. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
 3. อินโดนีเซียมีบทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
 4. ชาวอินโดนีเซียไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องเวลา การประชุมจึงไม่อาจตรงเวลาได้ และในกรณีที่เชิญแขกชาวอินโดนีเซีย อาจเป็นไปได้ที่แขกผู้รับเชิญจะมางานพร้อมด้วยเพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเชิญ

 

officehours

 1. เวลาทำการหน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรรัฐ

            วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-15.00 น.

            วันศุกร์ 8.00-13.00 น.

            วันเสาร์ 8.30-13.00 น.

 1. เวลาทำการธนาคาร

            วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

            วันเสาร์ 8.00-12.30 น.

 1. เวลาทำการสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข

            วันจันทร์ – วันพฤหัส เวลา 8.00-14.00 น.

            วันศุกร์ 8.00-11.00น.

            วันเสาร์ 8.00-12.30น.

 1. เวลาทำการบริษัท ร้านค้า โรงงาน อุตสาหกรรม

            วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.

            วันเสาร์ 9.00-13.00น.

 

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/?page_id=780

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>