purchase xanax Miami Gardens buy xanax how many 25 xanax to get you high

get ambien Laredo buy ambien can ambien be taken with soma

voice actor ambien buy ambien online ambien theraflu

can you take xanax while on wellbutrin xanax mg what does a green xanax bar look like

diazepam North Las Vegas buy valium online valium and beer mix

does ambien show on tox screen zolpidem no prescription can you eat food with ambien

quanto costa provigil buy modafinil online is there a generic medication for provigil

ambiente gallerie groupon ambien 10mg how long to wait to eat after taking ambien

retin a cream dryness buy retin-a without prescription retin a micro tretinoin gel

drug allergy tramadol buy tramadol no prescription usos terapeuticos del tramadol

Print this หน้า

เวียดนาม (Vietnam)

ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

vietnam symbol        vietnam (1)

gen-info

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
พื้นที่ : 331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
ศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

do

 1. เมื่อต้องการนัดเจรจาธุรกิจควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 2. ชาวเวียดนามตรงต่อเวลา ขอนัดเพื่อเจรจาธุรกิจก็ควรไปให้ตรงเวลา
 3. การทักทายของชาวเวียดนามบางคนจะใช้การสัมผัสมือแบบสองมือโดยวางมือซ้ายไว้บนข้อมือขวา
 4. ชาวเวียดนามจะให้ความสำคัญกับการเคารพผู้อาวุโส ซึ่งคล้ายกับชาวไทยจึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจได้มากกว่านักธุรกิจที่มาจากชาติตะวันตก
 5. การพบกันครั้งแรกควรมีการแลกนามบัตรกันโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างยื่นนามบัตร
 6. การประชุมควรเริ่มจากกล่าวคำขอบคุณที่ให้โอกาสเข้าพบ การเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม
 7. หากชาวเวียดนามพยักหน้าในระหว่างที่ดำเนินการเจรจาไม่ได้มีความหมายว่าจะยอมรับ

dont

 1. เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
 2. การแต่งกายเพื่อไปเจรจาธุรกิจ หากใส่เครื่องประดับมากเกินไปชาวเวียดนามจะมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม
 3. ระหว่างประชุมไม่ควรปฏิเสธการรับชา กาแฟ หรือของว่างเพราะตามธรรมเนียมถือว่าหยาบคาย
 4. ห้ามแสดงความคิดเห็นเรื่องสงคราม การเมือง กฎหมาย และศาสนา
 5. ไม่ควรเก็บนามบัตรใส่กระเป๋าทันทีที่ได้รับ แต่ควรอ่านชื่อแบบออกเสียงเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ
 6. ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้แก่ชาวเวียดนามเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า

You-Know

 1. ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม แต่ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นเป็นภาษาที่สอง และมีการใช้ภาษาอื่นๆ อีก เช่น จีนและรัสเซีย เป็นต้น
 2. เวลาตรงกับเวลาในประเทศไทย
 3. หากนำเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบ การนำเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน
 4. บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดและการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐคือประหารชีวิต

officehours

 1. เวลาทำการหน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข

             วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.และ 13.30 – 16.30 น.

 1. เวลาทำการพิพิธภัณฑ์

             วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.และ 13.30 – 16.30 น.

             วันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.

 1. เวลาทำการร้านค้าเอกชนทั่วไป

             ทุกวัน เวลา 6.00 – 21.00 น.

 1. เวลาทำการโรงงานอุตสาหกรรม

             วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์อีกครึ่งวัน โดยเวลาทำงานรวมไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/?page_id=786

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>