will 2mg xanax do xanax 2mg tylox and xanax

wettervorhersage hurghada soma bay buy soma online palm royale soma bay reviews

tramadol and aleve interaction buy tramadol online tramadol em portugues

physical withdrawal symptoms from ambien buy ambien online dosage ambien cr 12.5 mg

tramadol y embarazo pdf buy tramadol tramadol asta medica efg 50 mg

effet xanax avion generic xanax how long does xanax stay in system for drug test

tramadol para colon irritable cheap tramadol online tramadol patent expiration

phentermine doctors in clarksville tn cheap phentermine phentermine levothyroxine interactions

ambien cr online no prescription ambien no prescription adverse effects of ambien cr

can i take vitamins while taking xanax generic xanax xanax makes me so tired

Print this หน้า

พม่า (Myanmar)

ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)

Myanmar-symbol      myanmar (1)

 

 

gen-info
ชื่อทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
เมืองหลวง :
เนปีดอ

ที่ตั้ง : ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาวและไทย ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังกลาเทศ ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่ : 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
ศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

 

do

 1. ควรใช้มือขวาเท่านั้นในการรับและยื่นสิ่งของให้แก่กัน
 2. ควรซื้อของจากร้านที่มีใบรับรองจากรัฐบาล หรือร้านค้าที่มีชื่อเสียง มิฉะนั้นจะมีปัญหาเวลานำของออกนอกประเทศ
 3. ถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถาน ตั้งแต่รั้วด้านนอก ถุงเท้า ถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไป ต้องเดินเท้าเปล่า และเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากแต่สมัยโบราณ
 4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 

dont

 1. ไม่ควรพูดเรื่องการเมืองภายในประเทศ
 2. ชาวเมียนมาร์ไม่นิยมนัดหมายหรือสื่อสารผ่านทางอีเมล ควรติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสารหรือพบปะหารือ
 3. ไม่ควรคิดหรือรู้สึกกับชาวเมียนมาร์ว่าเป็นข้าศึกผู้รุกรานกรุงศรีอยุธยา
 4. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
 5. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ก็ควรขออนุญาตเช่นกัน

 

You-Know

 1. เวลาในสหภาพเมียนมาร์จะช้ากว่าเวลาประเทศไทย ประมาณ 30 นาที
 2. การเดินทางเข้าไปในสหภาพเมียนมาร์ เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าควรติดตัวไปให้น้อยที่สุด เพราะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเข้าเมือง และต้องแสดงว่าอยู่ครบเวลาจะเดินทางกลับจากสหภาพเมียนมาร์ หากไม่ครบต้องเสียภาษีทันทีเพราะศุลกากรจะถือว่านำทรัพย์สินนั้นไปขาย
 3. การใช้จ่ายภายในสหภาพเมียนมาร์ต้องใช้เงินสดเท่านั้น ไม่มีการรับบัตรเครดิต
 4. การเดินทางไปยังสหภาพเมียนมาร์ ต้องเตรียมเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจ๊าด โดยมีข้อพึงระวังว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่นำมาแลกต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีรอยพับเพราะมักจะถูกปฏิเสธไม่รับเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีรอยพับหรือรอยยับยู่ยี่
 5. คนต่างชาติที่พำนักในสหภาพเมียนมาร์และจำเป็นต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือสินค้าที่ผลิตโดยราชการหรือองค์กรของรัฐ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือน้ำมันต้องจ่ายด้วยเงินสกุลของสหภาพเมียนมาร์
 6. รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าด และเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนได้ เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัว
 7. สิ่งของที่นิยมมอบเป็นของที่ระลึกให้กับชาวเมียนมาร์คือ นิตยสาร หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษและเครื่องสำอางแบรนด์เนม
 8. ชาวเมียนมาร์ขับรถชิดเลนขวา ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย จึงควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าและข้ามถนน
 9. ควรสอบถามระยะเป็นไมล์ ไม่ใช่กิโลเมตร
 10. แม่ชีในสหภาพเมียนมาร์ห่มผ้าสีชมพู
 11. ชาวเมียนมาร์ส่วนมากมักคงพึ่งพาการรักษาแบบโบราณ
 12. ผู้ชายชาวเมียนมาร์นิยมกินหมาก ในขณะที่ผู้หญิงนิยมใช้ทานาคาประทินโฉม
 13. แม้ในเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้ง ไฟฟ้ามักดับเป็นประจำ
 14. โรงพยาบาล ศาล สุสาน และโรงจำนำ คือ ทุคติหรือสถานที่ที่ไม่เป็นมงคลต่อชีวิตในความคิดชาวเมียนมาร์

 

officehours

 1. เวลาทำการของรัฐบาล

            วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น.

 1. เวลาทำการของเอกชน

            วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 1. เวลาทำการธนาคาร

            ทุกวัน เวลา 10.00 – 15.00 น.

 1. เวลาทำการภัตตาคาร

            ทุกวันปิดเวลา  22.00 น.

 

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/?page_id=789

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>