Author Archives: Admin

ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

เรื่อง  

 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑/๒๕๖

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊กที่นี่)

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เรื่อง คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และน้ำหนักคะแนนตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของผู้อำนวยการ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการ วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ และใบสมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบกา

แบบฟอร์มขอข้อมูล คณะ/วิทยาลัย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สู่สากล

  • แบบฟอร์มขอข้อมูล คณะ/วิทยาลัย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สู่สากล (ภาษาอังกฤษ) [ Download ]

  • แบบฟอร์มขอข้อมูล คณะ/วิทยาลัย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สู่สากล (ภาษาไทย) [ Download ]

เอกสารอนุมัติการเดินทาง