Author Archives: Admin

โครงการอ่านข่าว ASEAN

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการที่นี่

4th ASEAN Youth Camp

IMG_9759

            On 18 December 2015, Language and ASEAN Studies Center of Rajamangala University of Technology Rattanakosin arranged the 4th ASEAN Youth Camp opening ceremony under the theme of Countdown to ASEAN. Asst.Prof.Siwa Wasuntarapiwat and the boards of president welcomed M.L. Panadda Diskul, Minister Attached to the Prime Minister’s Office, who presided over to open the ceremony and had a keynote speech under the title of “The Loyalty of Thai People to the Royal Institution”. Asst.Prof.Siwa Wasuntarapiwat, President of RMUTR, gave the welcoming speech to all guests and participants. Mr. Chatchai Uthaipan, Governor of Nakhon Pathom Province, gave the reported speech about the objectives of this project. After the opening ceremony, we got honored from Mr.Tanong Kanthong, Senior Editor of The Nation Multimedia Group, to lecture about “The Readiness of Thailand to Enter ASEAN” This opening ceremony was arranged at Kachatarn Meeting Room, RMUTR, Salaya Campus.

          This camp was arranged on 15-29 December 2015. There were 88 Thai and International students attended this camp. This camp aims to promote the participants’ knowledge about other ASEAN nations’ cultural differences, racial diversity, language using and manners to the ASEAN nations through the activities in camp. Moreover, it also fosters a positive attitude toward the study of the English language for youth. The 4th ASEAN Youth Camp had a main activity under the theme of “ASEAN Free Labor Market in 8 Occupations” in order to countdown to ASEAN. This camp also helped the participants to create a learning opportunity and increase their English skill through various activities. In addition, participants got a great opportunity to explore other ASEAN nations’ cultures, languages, and customs.

IMG_8782      IMG_8849 IMG_9268      IMG_9152 IMG_9448      IMG_9465 IMG_9476      IMG_9893 IMG_9803      IMG_9554 IMG_9555      IMG_9620 IMG_9639       IMG_9710 IMG_9730      IMG_9740 IMG_1109      IMG_0442 IMG_0524      IMG_0563 IMG_0643      IMG_0707 IMG_0816      IMG_0882 IMG_0897      IMG_0973 IMG_0982      IMG_0994IMG_1009     IMG_1012

รับสมัครนักศึกษารับทุน “ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2559”

1010280885629_11011617175806[1]

รับสมัครนักศึกษารับทุน “ค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2559”

         ด้วยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในหมู่เยาวชนจากนานาประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ ประเทศเดนมาร์ก  โดยแบ่งเป็น 4 แคมป์ ได้แก่ Camp A: City and Countryside Camp B: By the River  Camp C:the Schooner Fulton และCamp D: Faroe Islands.

         ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเยาวชนจากนานาประเทศของนักศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยอนุมัติทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 ทุน

โดยมีการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

  2. มีอายุระหว่าง 17-21 ปี (เกิด ปี พ.ศ. 2538 – 2542)

  3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  4. มีความสามารถด้านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

  5. มีจิตสำนึกในการเป็นยุวทูต มีมนุษย์สัมพันธ์ และจิตอาสา

          ผู้ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน จะได้รับทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดทำวีซ่า ค่าประกันภัยเดินทาง ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเดินทางในประเทศเดนมาร์ก เพื่อเดินทางไปเข้าค่ายแลกเปลี่ยน ณ ประเทศเดนมาร์ค ระหว่างวันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2559

         ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 8 มกราคม 2559 และมาเข้ารับการทดสอบข้อเขียน ปฏิบัติโดยการแสดงศิลปวัฒนธรรม และสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มกราคม 2559

         นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งสมัครได้ที่ ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) หรือ E-mail: sasithorn@rmutr.info  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02 441 6000 ต่อ 2890

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

Discussion on MOU collaboration with National Chi Nan University

      On 20 November 2015, Dr.Pallsan Rojanapanich, Director of Language and ASEAN Studies Center went to visit National Chi Nan University, Taiwan in order to discuss on MOU collaboration. He was welcomed by Dr.Joshu Jen-Shin Hong, Dean of International Affairs, and Thai student who studied there. The result of this discussion was as following;

  1. National Chi Nan University will give the scholarship to RMUTR’s lecturers to study doctoral degree with no charge;

  2. There will be the students and lecturers exchange program; and

  3. There will be other form of collaboration in the future.

 

12185417_440597342803507_1177957849248568655_o                     12240434_440597492803492_6241211791285792092_o

                                                                      20151120 RmutrVisit_4454