โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาสากล : เรื่องการพัฒนาการสื่อสารภาษาสากลเพื่อชุมชน

ในระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบและข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป

ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

Mission to Mercury

  Mercury is the smallest planet in the solar syst …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/mission-to-mercury/

Urgent : Strong quake hits Japan, several feared dead, no tsunami risk

Several people were feared dead, including a nine-year- …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/urgent-strong-quake-hits-japan-several-feared-dead-no-tsunami-risk/

Police arrested four ‘free running’ posters

Police on Thursday afternoon apprehended four young men …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/police-arrested-four-free-running-posters/