แบบฟอร์มขอข้อมูล คณะ/วิทยาลัย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สู่สากล

  • แบบฟอร์มขอข้อมูล คณะ/วิทยาลัย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สู่สากล (ภาษาอังกฤษ) [ Download ]

  • แบบฟอร์มขอข้อมูล คณะ/วิทยาลัย เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สู่สากล (ภาษาไทย) [ Download ]

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97/

เอกสารอนุมัติการเดินทาง

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2/

โครงการอ่านข่าว ASEAN

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการที่นี่

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7-asean/

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Tell me more

            ประกาศนักศึกษาที่เรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ( ปรับพื้นฐาน ) จะต้องทำการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement test) ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง Tell me more โดยช่วงที่ 1 ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค.59 – 3 มิ.ย.59 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิ.ย.59 โดยตารางการสอบจะแบ่งตามกลุ่มการเรียนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการของนักศึกษาดังเอกสารที่แนบมานี้

ตารางการสอบ Placement test พื้นที่ศาลายา 

Placement test schedule Salaya

ตารางการสอบ Placement test พื้นที่วังไกลกังวล

Placement test schedule Wangkiakangwon

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81/

โครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 3

โอกาสครั้งใหญ่และดีมาแล้ว ที่น้อง ๆ จะได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โป ” ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี “น้อง ๆ นักศึกษาคนไหนสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่คณะของน้อง ๆ หรือเข้ามาสมัครได้ที่ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาได้เลยจร้าาาาาาาา

รีบ ๆ เลยน้า
****รับจำนวนจำกัดน้าาา****
รายละเอียดโครงการตามภาพด้านล่างเลยจร้าาา

(คลิกดูภาพใหญ่และชัดกว่า)

Tamasek

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-temasek-foundation-specialists-community-action-and-leadership-exchange-program-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97/