กัมพูชา (Cambodia)

ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

cambodia symbol        

 gen-info

ชื่อทางการ : ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับประเทศไทย (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อัตตะปือและจำปาสัก) ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (จังหวัดกอนทูม เปลกู ซาลาย ดั๊กลั๊ก ส่องแบ๋ เตยนิน ลองอาน ด่งท๊าบ อันซาง และเกียงซาง) ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) และทิศใต้ติดอ่าวไทย

พื้นที่ : 181,035 ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดต่อกับประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร

เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ

ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน

ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%

ศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก

ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

 

do

 1. ควรใช้มือทั้งสองข้างหรือมือขวาในการส่งของให้แก่กัน
 2. ควรให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุ
 3. ควรให้เจ้าของบ้านหรือผู้ที่อาวุโสที่สุดของโต๊ะเริ่มทานอาหารก่อน ต่อจากนั้นผู้มาเยือนถึงจะรับประทานได้
 4. ควรก้มศีรษะเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านบุคคลที่กำลังสนทนากันอยู่
 5. เมื่อขับขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์ควรชะลอความเร็วเมื่อผ่านวัด และถอดหมวกทุกครั้งเมื่อเข้าเขตวัด
 6. เมื่อเจอพระภิกษุสงฆ์ต้องถอดหมวกทุกครั้ง
 7. เมื่อเข้าเขตวัดควรปิดโทรศัพท์มือถือและเครื่องเล่น MP3 ทุกครั้ง
 8. ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้านคนอื่นทุกครั้ง
 9. ควรระมัดระวังกิริยามารยาทของตน

 

 dont

 1. ไม่ควรวิจารณ์การเมือง
 2. ไม่ควรถ่ายภาพสัญลักษณ์ทางทหาร
 3. การมอบของขวัญที่ระลึกไม่ควรใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาว เพราะสื่อถึงการไว้ทุกข์
 4. ชาวกัมพูชาสามารถฟังภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ดี จึงไม่ควรพูดลับหลังและใช้คำสุภาพในการประชุม
 5. ไม่ควรชี้เท้าไปที่บุคคลอื่น เช่น เวลานั่งกับพื้นผู้หญิงควรเก็บปลายเท้าอย่างสำรวม
 6. ไม่ควรเดินข้ามเท้าคนอื่น
 7. ไม่ควรเรอหรือแคะฟันขณะรับประทานอาหาร
 8. ผู้หญิงไม่ควรแต่งหน้าจัดหรือแต่งตัวไม่สุภาพเมื่อเข้าเขตวัด
 9. ห้ามถูหรือสัมผัสศีรษะของคนอื่น เพราะชาวกัมพูชาถือว่าศีรษะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของร่างกาย
 10. ผู้หญิงไม่ควรใส่กระโปรงสั้นและโชว์หัวไหล่ ผู้ชายควรใส่เสื้อมีปกและกางเกงขายาว
 11. ไม่ควรวางหรือแตะมือชาวกัมพูชาเวลาถ่ายรูป เพราะเป็นการเสียมารยาท
 12. เมื่อได้รับของขวัญแล้วยังไม่ควรเปิดออกทันที

 

You-Know

 1. เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงพนมเปญ โดยกรอกแบบฟอร์ม Visa on Arrival พร้อมยื่นรูปถ่ายและค่าธรรมเนียม 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศกัมพูชา และประสงค์จะอยู่ทำธุรกิจเป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน ควรฉีดยาป้องกันโรคไทฟอยด์ และไวรัสเอและบี
 3. เวลาตรงกับประเทศไทย
 4. สามารถใช้จ่ายเงินได้ทุกสกุล แต่ส่วนมากจะใช้เงินสกุลเรียลของกัมพูชา ดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท
 5. ที่กัมพูชาผู้ชายสามารถจับมือกันได้เพื่อแสดงมิตรภาพที่ดีและไม่ใช่เกย์
 6. ในกัมพูชาขับรถชิดขวา แต่พวงมาลัยอยู่ทางซ้าย และถ้าขับรถช้าโปรดขับเลนกลาง

 

officehours

1. เวลาทำการภาครัฐ

         วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.

2. เวลาทำการภาคเอกชน

         วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.

3. เวลาทำการห้างสรรพสินค้า

        วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 20.00 น.

4. เวลาทำการธนาคาร

        วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.00 – 15.00 น.