พม่า (Myanmar)

ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)

Myanmar-symbol      myanmar (1)

 

 

gen-info
ชื่อทางการ : สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
เมืองหลวง :
เนปีดอ

ที่ตั้ง : ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาวและไทย ทิศตะวันตกติดกับอินเดียและบังกลาเทศ ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
พื้นที่ : 657,740 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย)
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
ศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ

 

do

 1. ควรใช้มือขวาเท่านั้นในการรับและยื่นสิ่งของให้แก่กัน
 2. ควรซื้อของจากร้านที่มีใบรับรองจากรัฐบาล หรือร้านค้าที่มีชื่อเสียง มิฉะนั้นจะมีปัญหาเวลานำของออกนอกประเทศ
 3. ถอดรองเท้าทุกชนิดก่อนเข้าเขตศาสนสถาน ตั้งแต่รั้วด้านนอก ถุงเท้า ถุงน่องก็ห้ามใส่เข้าไป ต้องเดินเท้าเปล่า และเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัดมากแต่สมัยโบราณ
 4. ควรมีความสำรวมในวัดและศาสนสถาน ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 

dont

 1. ไม่ควรพูดเรื่องการเมืองภายในประเทศ
 2. ชาวเมียนมาร์ไม่นิยมนัดหมายหรือสื่อสารผ่านทางอีเมล ควรติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสารหรือพบปะหารือ
 3. ไม่ควรคิดหรือรู้สึกกับชาวเมียนมาร์ว่าเป็นข้าศึกผู้รุกรานกรุงศรีอยุธยา
 4. ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น หรือกางเกงขาสั้นในสถานที่สาธารณะ และในสถานที่สำคัญทางศาสนา
 5. ไม่ควรถ่ายรูปในบริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานที่ราชการก่อนได้รับอนุญาต เมื่อจะถ่ายรูปชาวเมียนมาร์ก็ควรขออนุญาตเช่นกัน

 

You-Know

 1. เวลาในสหภาพเมียนมาร์จะช้ากว่าเวลาประเทศไทย ประมาณ 30 นาที
 2. การเดินทางเข้าไปในสหภาพเมียนมาร์ เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าควรติดตัวไปให้น้อยที่สุด เพราะต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเวลาเข้าเมือง และต้องแสดงว่าอยู่ครบเวลาจะเดินทางกลับจากสหภาพเมียนมาร์ หากไม่ครบต้องเสียภาษีทันทีเพราะศุลกากรจะถือว่านำทรัพย์สินนั้นไปขาย
 3. การใช้จ่ายภายในสหภาพเมียนมาร์ต้องใช้เงินสดเท่านั้น ไม่มีการรับบัตรเครดิต
 4. การเดินทางไปยังสหภาพเมียนมาร์ ต้องเตรียมเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินจ๊าด โดยมีข้อพึงระวังว่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่นำมาแลกต้องมีความสมบูรณ์ ไม่มีรอยพับเพราะมักจะถูกปฏิเสธไม่รับเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีรอยพับหรือรอยยับยู่ยี่
 5. คนต่างชาติที่พำนักในสหภาพเมียนมาร์และจำเป็นต้องจ่ายค่าสาธารณูปโภคหรือสินค้าที่ผลิตโดยราชการหรือองค์กรของรัฐ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือน้ำมันต้องจ่ายด้วยเงินสกุลของสหภาพเมียนมาร์
 6. รัฐบาลของสหภาพเมียนมาร์ให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าด และเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนได้ เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัว
 7. สิ่งของที่นิยมมอบเป็นของที่ระลึกให้กับชาวเมียนมาร์คือ นิตยสาร หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษและเครื่องสำอางแบรนด์เนม
 8. ชาวเมียนมาร์ขับรถชิดเลนขวา ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย จึงควรใช้ความระมัดระวังในการเดินเท้าและข้ามถนน
 9. ควรสอบถามระยะเป็นไมล์ ไม่ใช่กิโลเมตร
 10. แม่ชีในสหภาพเมียนมาร์ห่มผ้าสีชมพู
 11. ชาวเมียนมาร์ส่วนมากมักคงพึ่งพาการรักษาแบบโบราณ
 12. ผู้ชายชาวเมียนมาร์นิยมกินหมาก ในขณะที่ผู้หญิงนิยมใช้ทานาคาประทินโฉม
 13. แม้ในเมืองใหญ่อย่างย่างกุ้ง ไฟฟ้ามักดับเป็นประจำ
 14. โรงพยาบาล ศาล สุสาน และโรงจำนำ คือ ทุคติหรือสถานที่ที่ไม่เป็นมงคลต่อชีวิตในความคิดชาวเมียนมาร์

 

officehours

 1. เวลาทำการของรัฐบาล

            วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น.

 1. เวลาทำการของเอกชน

            วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

 1. เวลาทำการธนาคาร

            ทุกวัน เวลา 10.00 – 15.00 น.

 1. เวลาทำการภัตตาคาร

            ทุกวันปิดเวลา  22.00 น.