มาเลเซีย (Malaysia)

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

malaysia symbol                  malaysia (1)

gen-info

เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
พื้นที่ : 329,758 ตารางกิโลเมตร ( ประมาณ 64% ของไทย)
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
ศาสนา : อิสลาม 60%, พุทธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

 

do

 1. ควรถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน วัด และร้านค้าที่ระบุไว้ และต้องแต่งกายอย่างเหมาะสม ควรสวมโสร่งมัดรอบเอวและควรปกคลุมร่างกายให้มิดชิด การเข้ามัสยิดจะเข้มงวดเรื่องการสวมใส่ชุดที่ถูกต้องตามกาลเทศะ แต่โดยปกติชาวบ้านท้องถิ่นจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขข้อนี้
 2. เมื่อไปเยี่ยมบ้านของชาวมาเลย์เซีย ควรจะตะโกนแจ้งเจ้าบ้านก่อนและควรถอดรองเท้าออกก่อนจะเข้าไปในบ้าน
 3. เจ้าของบ้านจะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แขกเสมอ เพื่อความสุภาพ ควรรับเครื่องดื่มนั้น
 4. การรับประทานอาหาร การรับและส่งของควรใช้มือขวาเพียงข้างเดียว
 5. การจับมือทักทายจึงควรให้สุภาพสตรีเป็นผู้เริ่มก่อน
 6. เมื่อได้รับการทักทายด้วยการซาลาม นักท่องเที่ยวควรทักทายด้วยการซาลามกลับไป (การทักทายแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าซาลามคล้ายกับการแตะมือด้วย 2 มือ โดยไม่ได้จับมือของอีกฝ่าย ผู้ชายจะยื่นมือทั้งสองข้างมาข้างหน้าและสัมผัสกับมือของอีกฝ่ายที่ยื่นออกมาในลักษณะเดียวกัน จากนั้นจึงดึงมือทั้งสองข้างกลับมาแตะบริเวณหน้าอก หมายความว่า “ผมทักทายคุณด้วยหัวใจ”)

 

dont

 1. ไม่ควรใช้นิ้วชี้ไปที่สิ่งของหรือบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่หยาบคาย ควรใช้ทั้งมือของคุณเมื่อจำเป็นจะต้องชี้ไปที่บางสิ่ง
 2. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการกิน การให้ หรือรับ เพราะมือซ้ายถือว่าเป็นมือที่ “สกปรก”
 3. ห้ามสัมผัสศีรษะของผู้ใดเนื่องจากถือว่าเป็นการกระทำที่หยาบคายมาก
 4. ห้ามใช้หมอนหนุนเป็นเบาะรองนั่ง
 5. ห้ามใช้เท้าชี้บอกตำแหน่งหรือใช้ย้ายสิ่งของ
 6. ไม่ควรแสดงความรักต่อกันในที่สาธารณะ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้หญิงในท้องถิ่นและไม่ควรจูบกันในที่สาธารณะ

 

You-Know

 1. เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
 2. ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจะได้รับสิทธิพิเศษ คือ เงินอุดหนุนทางด้านการศึกษา สาธารณสุข การคลอดบุตร งานแต่งงานและงานศพ
 3. การดื่มอวยพรพบได้ไม่บ่อยนักในมาเลเซีย ประชากรจำนวนมากของประเทศเป็นชาวมุสลิมและไม่ดื่มแอลกอฮอล์