ลาว (Laos)

ประเทศลาว (Laos)

laos symbol        lao

gen-info
ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic)

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ทางหนือของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับพม่าและไทย ทิศตะวันตกติดกับเวียดนาม และทิศใต้ติดกับกัมพูชา เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
พื้นที่ : 236,880 ตร.กม. (1/2 เท่าของประเทศไทย)
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
ศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)

 

do

 1. เท้าถือเป็นของต่ำ เวลานั่งสนทนาจึงต้องเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อย
 2. การมอบของ ต้องมอบด้วยมือขวา
 3. ควรแต่งกายสุภาพ ภูมิฐาน และน่าเชื่อถือ ผู้ชายควรสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเนกไท และสวมสูทเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือเจรจาทางธุรกิจ กรณีติดต่อกับหน่วยงานราชการ ผู้ชายอาจสวมเสื้อซาฟารีสีสุภาพ ส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงทรงสุภาพ เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ราชการ
 4. ควรใช้คำพูดสุภาพเพื่อให้เกียรติแก่คู่สนทนา นอกจากนี้อาจทักทายเป็นภาษาลาว เช่น หากต้องการสวัสดีอาจพูดว่า “สะบายดี” เป็นต้น
 5. คนลาวไม่ชอบให้ใครมาแบ่งชั้นความเป็นหัวหน้า – ลูกน้อง ดังนั้นคนไทยจึงควรให้ความเป็นกันเองกับแรงงานลาว เช่น หากมีโอกาสควรร่วมรับประทานอาหารกับแรงงานลาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดฉันเพื่อนร่วมงาน
 6. การประชุมหากจะต้องถ่ายรูปบุคคลใด ต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้น
 7. การมาถ่ายทำสารคดี หรือรายการต่างๆ ต้องดำเนินการขออนุญาตจากทางการลาวก่อน รวมทั้งการนำกล้องภาพยนตร์ หรือ กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่เข้ามาบันทึกภาพ ก็ต้องขออนุญาตด้วย

 

dont

 1. ศีรษะถือเป็นของสูง ห้ามแตะต้องเล่น
 2. ห้ามใส่รองเท้าเข้าบ้าน
 3. หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศลาว ในฐานะบ้านพี่เมืองน้อง แต่ควรใช้คำว่า “บ้านใกล้เรือนเคียง” แทน

   4. การให้ของขวัญหรือของกำนัลควรหลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจสะกิดความรู้สึกไม่ดีทางประวัติศาสตร์

 1. ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน
 2. ห้ามถ่ายภาพสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น ค่ายทหาร สถานีเรดาร์ เป็นต้น
 3. ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และของต้องห้ามไว้ในครอบครอง
 4. ห้ามแจกจ่ายใบปลิว หรือเผยแพร่ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

You-Know

 1. การต่อรองราคาถือเป็นเรื่องปกติ
 2. การมอบของที่ระลึกเป็นการแสดงน้ำใจและช่วยสร้างมิตรภาพ
 3. การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวคือ ผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิ่น (ผ้าถุง)
 4. อาหารของคนลาวจะทานข้าวเหนียวเป็นหลัก อาหารที่เป็นเอกลักษณ์คือ แจ่ว ส้มตำ ไก่ย่าง
 5. เวลาเท่ากับประเทศไทย
 6. ประเทศลาวขับรถเลนขวา

 

officehours

 1. เวลาทำการหน่วยงานราชการ

            จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.00น.และ 13.00-16.00น.

 1. เวลาทำการส่วนธุรกิจ

            จันทร์-ศุกร์ 8.00-12.00น. และ 13.00-17.00น.

 1. เวลาทำการธนาคาร

            จันทร์-ศุกร์ 8.30-15.30น.