อินโดนีเซีย (Indonesia)

ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

indonesia symbol           Indonesia

 

gen-info

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เมืองหลวง : จาการ์ตา

ที่ตั้ง : ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์

พื้นที่ : พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)

ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ

ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา

ศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%

ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

 

do

 1. ชาวอินโดนีเซียโดยเฉพาะชาวเกาะชวาถือมากในเรื่องการให้ความเคารพและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 2. เมื่อมีข้อสงสัย ชาวอินโดนีเซียมักจะไม่ถามเพื่อให้หายข้องใจ และมักจะให้คำตอบเพื่อทำให้ผู้ฟัง สบายใจ นอกจากนี้ การตอบรับว่า “ค่ะ/ครับ (Yes)” อาจมีความหมายเพียงแค่ “ค่ะ/ครับ รับฟังที่คุณพูด” ซึ่งไม่ใช่ “ค่ะ/ครับ เห็นด้วยกับคุณ” ดังนั้นจึงควรถามย้ำเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน
 3. ควรพกนามบัตรติดตัวให้มาก เวลารับนามบัตรจากชาวอินโดนีเซียควรรับด้วยท่าทีที่ให้เกียรติและห้ามมอบของหรือนามบัตรให้แก่ชาวอินโดนีเซียด้วยมือซ้าย เพราะถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 4. เมื่อเจ้าภาพชาวอินโดนีเซียเสิร์ฟกาแฟหรือชาให้ ควรรอให้เจ้าภาพดื่มก่อนและเป็นมารยาทที่ควรดื่มหรือทานอาหารที่เจ้าภาพหยิบยื่นให้ ในกรณีการประชุมจะไม่มีการแตะต้องเครื่องดื่มหรือของว่างที่จัดเตรียมไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม
 5. ควรเตรียมของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับคู่เจรจา
 6. ในจดหมายทางการ ควรระบุชื่อเต็มของผู้รับชาวอินโดนีเซีย เช่น Mr.Sudjana Santosa ในกรณีที่ผู้ติดต่อด้วยมีคำนำหน้านาม เช่น Dr.ก็ให้ระบุด้วย
 7. ในการสนทนา ให้เรียกชื่อเต็มหรือเรียกชื่อต้นของคู่สนทนา เช่น Mr.Sudjana Santosa หรือ Mr.Sudjana ต่อเมื่อมีความคุ้นเคยกันมากขึ้น ก็อาจเรียกชื่อต้นโดยไม่มีคำนำหน้าได้ เช่น Sudjana
 8. ชายชาวอินโดนีเซียรวมทั้งนักธุรกิจมักนิยมสวมใส่เสื้อบาติกแขนยาว โดยถือเป็นเครื่องแต่งกายทางการเช่นเดียวกับชุดสูทสีเข้ม ชุดสูทพร้อมเนคไทจัดเป็นเครื่องแต่งกายสุภาพทางการสำหรับชาย ส่วนผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการสวมใส่เสื้อไม่มีแขนหรือกางเกงขาสั้น

 

dont

 1. ไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับ-ส่งของหรือรับประทานอาหาร คนมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามือซ้ายไม่สุภาพ
 2. ไม่จับศีรษะคนอินโดนีเซีย รวมทั้งการลูบศีรษะเด็ก
 3. เนื่องจากบ่อยครั้งที่ชาวอินโดนีเซียมักจะตัดสินใจตามมติเอกฉันท์ ดังนั้นในการเจรจาจึงไม่ควรรบเร้าให้คู่เจรจาตัดสินใจในทันที เพราะจะไม่เป็นผลดีต่อการเจรจา
 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อหมูเป็นของต้องห้ามตามหลักศาสนา แต่โดยทั่วไปชาวอินโดนีเซียไม่ค่อยเคร่งครัดมากเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์
 5. กิริยาที่ถือว่าหยาบคาย ได้แก่ การยกมือชี้นิ้ว การแตะศีรษะผู้อื่น การวางมือที่สะโพกหรือยกมือกอดอกบ่งบอกอาการโกรธหรือไม่พอใจ อีกทั้งควรระวังไม่ทำให้คู่สนทนารู้สึกเสียหน้า
 6. เวลานั่ง ให้ระวังไม่หันฝ่าเท้าไปทางคู่สนทนาเพราะถือเป็นการไม่สุภาพ ทางที่ดีควรวางเท้าลงกับพื้น

 

You-Know

 1. คำนำหน้าชื่อ “Drs” (สำหรับชาย) และ “Dra” (สำหรับหญิง) เป็นเครื่องบอกระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทางสายสังคมศาสตร์หรืออักษรศาสตร์ ส่วน “Ir” สำหรับการศึกษาทางสายวิศวกรรมศาสตร์ “DR” คือผู้ที่จบปริญญาเอก ส่วน “Dr” คือผู้ที่จบแพทยศาสตร์
 2. การครอบครองยาเสพติด อาวุธ หนังสือรูปภาพอนาจาร มีบทลงโทษหนัก อาทิ การนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษถึงประหารชีวิต
 3. อินโดนีเซียมีบทลงโทษรุนแรงเกี่ยวกับการค้าและส่งออกพืชและสัตว์กว่า 200 ชนิด จึงควรตรวจสอบก่อนซื้อหรือนำพืชและสัตว์ออกนอกประเทศ
 4. ชาวอินโดนีเซียไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องเวลา การประชุมจึงไม่อาจตรงเวลาได้ และในกรณีที่เชิญแขกชาวอินโดนีเซีย อาจเป็นไปได้ที่แขกผู้รับเชิญจะมางานพร้อมด้วยเพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเชิญ

 

officehours

 1. เวลาทำการหน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรรัฐ

            วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-15.00 น.

            วันศุกร์ 8.00-13.00 น.

            วันเสาร์ 8.30-13.00 น.

 1. เวลาทำการธนาคาร

            วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00น.

            วันเสาร์ 8.00-12.30 น.

 1. เวลาทำการสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข

            วันจันทร์ – วันพฤหัส เวลา 8.00-14.00 น.

            วันศุกร์ 8.00-11.00น.

            วันเสาร์ 8.00-12.30น.

 1. เวลาทำการบริษัท ร้านค้า โรงงาน อุตสาหกรรม

            วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.

            วันเสาร์ 9.00-13.00น.