เวียดนาม (Vietnam)

ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

vietnam symbol        vietnam (1)

gen-info

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย
พื้นที่ : 331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
ศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว

do

 1. เมื่อต้องการนัดเจรจาธุรกิจควรนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
 2. ชาวเวียดนามตรงต่อเวลา ขอนัดเพื่อเจรจาธุรกิจก็ควรไปให้ตรงเวลา
 3. การทักทายของชาวเวียดนามบางคนจะใช้การสัมผัสมือแบบสองมือโดยวางมือซ้ายไว้บนข้อมือขวา
 4. ชาวเวียดนามจะให้ความสำคัญกับการเคารพผู้อาวุโส ซึ่งคล้ายกับชาวไทยจึงเป็นโอกาสที่นักธุรกิจไทยจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจได้มากกว่านักธุรกิจที่มาจากชาติตะวันตก
 5. การพบกันครั้งแรกควรมีการแลกนามบัตรกันโดยใช้มือทั้ง 2 ข้างยื่นนามบัตร
 6. การประชุมควรเริ่มจากกล่าวคำขอบคุณที่ให้โอกาสเข้าพบ การเจรจาควรพูดให้ตรงประเด็นไม่อ้อมค้อม
 7. หากชาวเวียดนามพยักหน้าในระหว่างที่ดำเนินการเจรจาไม่ได้มีความหมายว่าจะยอมรับ

dont

 1. เวียดนามไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพอาคารที่ทำการต่างๆ ของรัฐ
 2. การแต่งกายเพื่อไปเจรจาธุรกิจ หากใส่เครื่องประดับมากเกินไปชาวเวียดนามจะมองว่าเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม
 3. ระหว่างประชุมไม่ควรปฏิเสธการรับชา กาแฟ หรือของว่างเพราะตามธรรมเนียมถือว่าหยาบคาย
 4. ห้ามแสดงความคิดเห็นเรื่องสงคราม การเมือง กฎหมาย และศาสนา
 5. ไม่ควรเก็บนามบัตรใส่กระเป๋าทันทีที่ได้รับ แต่ควรอ่านชื่อแบบออกเสียงเพื่อแสดงถึงความใส่ใจ
 6. ห้ามมอบผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญให้แก่ชาวเวียดนามเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโศกเศร้า

You-Know

 1. ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม แต่ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นเป็นภาษาที่สอง และมีการใช้ภาษาอื่นๆ อีก เช่น จีนและรัสเซีย เป็นต้น
 2. เวลาตรงกับเวลาในประเทศไทย
 3. หากนำเงินตราต่างประเทศติดตัวเข้ามามากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องแจ้งให้ศุลกากรเวียดนามทราบ การนำเงินตราออกประเทศมากกว่า 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติหรือธนาคารกลางในท้องถิ่นก่อน มิเช่นนั้นจะถูกยึดเงิน
 4. บทลงโทษของเวียดนามในคดียาเสพติดและการฉ้อโกงหน่วยงานของรัฐคือประหารชีวิต

officehours

 1. เวลาทำการหน่วยงานราชการ สำนักงาน และองค์กรให้บริการสาธารณสุข

             วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.และ 13.30 – 16.30 น.

 1. เวลาทำการพิพิธภัณฑ์

             วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.และ 13.30 – 16.30 น.

             วันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.

 1. เวลาทำการร้านค้าเอกชนทั่วไป

             ทุกวัน เวลา 6.00 – 21.00 น.

 1. เวลาทำการโรงงานอุตสาหกรรม

             วันจันทร์-ศุกร์ และวันเสาร์อีกครึ่งวัน โดยเวลาทำงานรวมไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์