ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 4

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการ Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 4 โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี ได้ให้เกียรติในการให้โอวาทแก่นักศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ไต้หวัน

ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ณ ไต้หวัน โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน

เชิญเข้าร่วม นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย 2018

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน