การสอบคัดเลือก โครงการ Temasek Foundation Specialists

เปิดรับสมัครโครงการ Temasek Foundation Specialists ครั้งที่ 4

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศไต้หวัน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน นำเสนอผลงานในการคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 คน นำเสนอผลงานในการคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา