นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน นำเสนอผลงานในการคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรม

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน ที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย จำนวน 6 คน นำเสนอผลงานในการคิดค้นผลิตภัณฑ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานยาง โปลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic)

ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย อธิการบดี มอบ ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี อาจารย์ปวริศร์ มาเกิด ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และหัวหน้างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยนานยาง โปลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic)

ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน