ผลการสอบ RMUTR Exit Course สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 และ นักศึกษาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTR Exit Course สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 และ นักศึกษาปีการศึกษา 2563 [ดาวน์โหลด]

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศ

พื้นที่ศาลายา – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ – คณะบริหารธุรกิจ – คณะศิลปศาสตร์   พื้นที่วังไกลกังวล – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว – คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   วิทยาลัยเพาะช่าง      

โครงการเตรียมความพร้อมสอบ Toeic สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมสอบ Toeic สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์  เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 ม.ค.64