รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศ

พื้นที่ศาลายา – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ – คณะบริหารธุรกิจ – คณะศิลปศาสตร์   พื้นที่วังไกลกังวล – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว – คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   วิทยาลัยเพาะช่าง      

โครงการเตรียมความพร้อมสอบ Toeic สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการเตรียมความพร้อมสอบ Toeic สำหรับอาจารย์และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์  เปิดรับตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 ม.ค.64

รับสมัครค่ายแลกเปลี่ยนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2563

โอกาศดีๆมาแล้ว สำหรับน้องๆที่สนใจไปเข้าแคมป์ที่ประเทศเดนมาร์ครวมระยะเวลา 1 เดือน สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่คณะที่น้องๆสังกัดอยู่หรือที่ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ตึกสิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มกราคม 2563