ผลสอบ Exit Exam รหัส 66 ครั้งที่ 2

พื้นที่ศาลายา คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ] พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะศิลปศาสตร์ [ Download ] วิทยาลัยเพาะช่าง เพาะช่าง [ Download ] พื้นที่วังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ]  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]

ผลสอบ Exit Exam รหัส 65 ครั้งที่ 4

พื้นที่ศาลายา คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ] พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะศิลปศาสตร์ [ Download ] วิทยาลัยเพาะช่าง เพาะช่าง [ Download ] พื้นที่วังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ]  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]

ผลสอบ Exit Exam รหัส 64 ครั้งที่ 2

พื้นที่ศาลายา คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ] พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะศิลปศาสตร์ [ Download ] วิทยาลัยเพาะช่าง เพาะช่าง [ Download ] พื้นที่วังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ]  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]

ตารางสอบและรายชื่อนักศึกษารหัส 66 ที่ต้องสอบ Exit Exam ครั้งที่ 2

พื้นที่ศาลายา (ดาวน์โหลด) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ดาวน์โหลด) วิทยาลัยเพาะช่าง (ดาวน์โหลด) วิทยาเขตวังไกลกังวล (ดาวน์โหลด) ***กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อ Facebook Fanpage กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (https://www.facebook.com/cli.rmutr)***

ตารางสอบและรายชื่อนักศึกษารหัส 65 ที่ต้องสอบ Exit Exam ครั้งที่ 4

พื้นที่ศาลายา (ดาวน์โหลด) พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ดาวน์โหลด) วิทยาลัยเพาะช่าง (ดาวน์โหลด) วิทยาเขตวังไกลกังวล (ดาวน์โหลด) ***กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อ Facebook Fanpage กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (https://www.facebook.com/cli.rmutr)***