Domestic MoU

การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษากับองค์กรต่างๆ (ภายในประเทศ)

สถาบัน / องค์กรลงนามสัญญาสิ้นสุดสัญญาสถาบัน / องค์กร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ 9 มทร.1-ก.พ.-6731-ม.ค.-72ดาวน์โหลด
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน19-ม.ค.-6718-ม.ค.-70ดาวน์โหลด
บริษัท อาษา โปรดักชั่น จำกัด19-ม.ค.-6731-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
เครือข่ายการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประมงพื้นบ้าน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับ องค์การสะพานปลา กรมประมง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลตำบลคลองวาฬ หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ
สมาคมชาวประมงบางสะพาน วิสาหกิจชุมชนบ้านคุ้งโตนด
และกลุ่มเกษตรทำประมงปากน้ำปราณ
6-ต.ค.-665-ต.ค.-71ดาวน์โหลด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม28-ก.ย.-6627-ก.ย.-69ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะเพื่อพัฒนาคนและชุมชน
กับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (องค์การมหาชน)
1-ก.ย.-6631-ส.ค.-69ดาวน์โหลด
โครงการเร่งรัดและขยายผลการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทาง CWIE+EeC Model Type A (CWIE+EeC Model
Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ
2566 กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
27-ก.ค.-666 เดือน
หลังได้รับ
งบประมาณ
ดาวน์โหลด
มูลนิธิดั่งพ่อสอน13-ก.ค.-66ไม่ระบุดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
29-มิ.ย.-6628-มิ.ย.-67ดาวน์โหลด
บริษัท ดวงสิริ นีโอ คอสเมติกส์ จำกัด13-มิ.ย.-6612-มิ.ย.-69ดาวน์โหลด
บริษัท นันทวัน จำกัด และ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์13-มิ.ย.-6612-มิ.ย.-69ดาวน์โหลด
บริษัท ฮิปกวิ้น จำกัด25-เม.ย.-6624-เม.ย.-71ดาวน์โหลด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย คราฟต์ สตูดิโอ20-เม.ย.-6619-เม.ย.-70ดาวน์โหลด
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์16-ก.พ.-6615-ก.พ.-69ดาวน์โหลด
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์15-ก.พ.-6614-ก.พ.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมอมารี หัวหิน20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
บริษัท ซิเคด้า มาร์เก็ต จำกัด20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์ส แมเนีย ออแกไนเซอร์ (สำนักงานใหญ่)20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำกัด20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
โรงแรมเดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
เทศบาลเมืองหัวหิน20-ม.ค.-6619-ม.ค.-69ดาวน์โหลด
มูลนิธินายช่างไทย ใจอาสา กับ 32 หน่วยงาน17-ม.ค.-6616-ม.ค.-71ดาวน์โหลด
บริษัท โพลีซอร์ส จำกัด20-ธ.ค.-6519-ธ.ค.-67ดาวน์โหลด
บริษัท อยู่สบายหลับสบาย จำกัด 13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท ซัมอัพ พรีเมี่ยม จำกัด13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท โพสเซฟี่ กรุ๊ป จำกัด13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท วอเตอร์เกท โฮเต็ล จำกัด13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมพระยาพลาซโซ13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมดิเอ็กซ์ แคปปิตอล13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมริว่า เซอย่า กรุงเทพ13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมริว่า อรุณ กรุงเทพ13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส)13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)13-ธ.ค.-6512-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
องค์การจัดการน้ำเสีย9-ธ.ค.-658-ธ.ค.-68ดาวน์โหลด
The Newton Group11-พ.ย.-6510-พ.ย.-70ดาวน์โหลด
โครงการคู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ 9 มทร. กับ กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
16-ก.ย.-6529-ส.ค.-75ดาวน์โหลด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กับ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ /
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / 9 มทร. / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / มหาวิทยาลัยสงขลานตรินทร์ / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ /
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
16-ก.ย.-65 15-ก.ย.-68ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
10-ส.ค.-659-ส.ค.-66ดาวน์โหลด
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่4-ก.ค.-653-ก.ค.-70ดาวน์โหลด
ศูนย์เครือข่ายไมซ์ในภูมิภาค
กับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
16-มิ.ย.-6515-มิ.ย.-70ดาวน์โหลด
การพัฒนาตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13-มิ.ย.-6531-ธ.ค.-74ดาวน์โหลด
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตระบบธนาคารหน่วยกิตเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1-มิ.ย.-6531-พ.ค.-70ดาวน์โหลด
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยของนักศึกษาในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1-มิ.ย.-6531-พ.ค.-70ดาวน์โหลด
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคล18-พ.ค.-6517-พ.ค.-70ดาวน์โหลด
ศูนย์การทหารราบ6-พ.ค.-655-พ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)6-พ.ค.-655-พ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท เดอะซันเพล็กซ์เอ็นจิเนียร์ริ่งแอนด์ซอฟต์แวร์ จำกัด6-พ.ค.-655-พ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท เดอะ รีทรีท หัวหิน จำกัด6-พ.ค.-655-พ.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด2-ก.พ.-651-ก.พ.-68ดาวน์โหลด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)27-ธ.ค.-6426-ธ.ค.-69ดาวน์โหลด
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด4-ธ.ค.-6430-พ.ย.-67ดาวน์โหลด
บริษัท นางสมุนไพรไทย จำกัด12-ต.ค.-6411-ต.ค.-69ดาวน์โหลด
การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง กับกรมการขนส่งทางราง /
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ /
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) /
หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง /
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน /
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน /
ผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน
23-ก.ย.-6422-ก.ย.-69ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมเวทีและประชคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กับโรงเรียนวันทามารีอา
24-พ.ค.-6423-พ.ค.-67ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กับโรงเรียนอรุณวิทยา
24-พ.ค.-6423-พ.ค.-67ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
กับโรงเรียนทับสะแกวิทยา
24-พ.ค.-6423-พ.ค.-67ดาวน์โหลด
บริษัท แอมโปล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด19-ก.พ.-6418-ก.พ.-67ดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง
กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล
16-พ.ย.-6315-พ.ย.-66ดาวน์โหลด
โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป8-ก.ย.-6330-ก.ย.-67ดาวน์โหลด
บริษัท ไทยแพลนท์แมททีเรียล จำกัด
และวิสาหกิจชุมชน ชีจรรย์สโมสร จ.ชลบุรี
25-มี.ค.-6324-มี.ค.-68ดาวน์โหลด
บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด19-ก.พ.-6318-ก.พ.-67ดาวน์โหลด
บันยัน เดอะรีสอร์ท หัวหิน1-ต.ค.-6230-ก.ย.-66ดาวน์โหลด
บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด1-ต.ค.-6230-ก.ย.-66ดาวน์โหลด
บริษัท หัวหินสาร จำกัด1-ต.ค.-6230-ก.ย.-66ดาวน์โหลด
บริษัท หัวหินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด1-ต.ค.-6230-ก.ย.-66ดาวน์โหลด
การจัดการศึกษาทางวิชาชีพด้านพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์
กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลเอเชีย
23-ก.ค.-6222-ก.ค.-67ดาวน์โหลด
สมาคม ไทยไอโอที28-พ.ย.-6127-พ.ย.-66ดาวน์โหลด
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)20-พ.ย.-6119-พ.ย.-66ดาวน์โหลด
การประชุมนานาชาติระหว่าง 7 หน่วยงาน
มทร.กรุงเทพ / มทร.พระนคร / มทร.ศรีวิชัย / มทร.สุวรรณภูมิ /
มทร.อีสาน / มรภ.ราชนครินทร์
26-เม.ย.-62ไม่ระบุดาวน์โหลด
บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด3-ก.ค.-61ไม่ระบุดาวน์โหลด
การส่งเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่
30-พ.ย.-58ไม่ระบุดาวน์โหลด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น19-พ.ค.-58ไม่ระบุดาวน์โหลด
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา12-มิ.ย.-57ไม่ระบุดาวน์โหลด
กรมการจัดหางาน6-มิ.ย.-57ไม่ระบุดาวน์โหลด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ19-พ.ค.-57ไม่ระบุดาวน์โหลด
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก
25-มี.ค.-57ไม่ระบุดาวน์โหลด
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม10-มี.ค.-57ไม่ระบุดาวน์โหลด
การจัดการความรู้ 9 มทร.
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
16-ธ.ค.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย6-พ.ย.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มทร.สุวรรณภูมิ / มทร.พระนคร / รชภ.สงขลา / ม.ทักษิณ /
มทร.รัตนโกสินทร์ / ม.หาดใหญ่ / ม.นราธิวาสราชนครินทร์ /
มทร.อีสาน / มทร.ธัญบุรี / มทร.ศรีวิชัย
17-ก.ย.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
อาคารสีเขียว “Green Building” กลุ่มพลังงานทดแทน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
22-ส.ค.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
กลุ่มบริษัท กันยง14-ส.ค.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
วิทยาลัยสารพัดช่าง นครปฐม13-พ.ค.-56ไม่ระบุ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา18-มี.ค.-56ไม่ระบุ
บริษัท แมคไทย จำกัด22-ก.พ.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
ความร่วมมือเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 9 สถาบัน23-ม.ค.-56ไม่ระบุดาวน์โหลด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา / มทร.รัตนโกสินทร์ /
เทศบาลเมืองหัวหิน / สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
17-มี.ค.-55ไม่ระบุ
กรมสรรพากร26-ธ.ค.-54ไม่ระบุดาวน์โหลด
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร. สุวรรณภูมิ9-พ.ค.-54ไม่ระบุ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)22-มี.ค.-54ไม่ระบุดาวน์โหลด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง9-ก.ย.-53ไม่ระบุดาวน์โหลด
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร13-ก.ค.-53ไม่ระบุดาวน์โหลด
HHK Intertrade Co., Ltd. Thailand28-มี.ค.-51ไม่ระบุดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการเรียน E-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ
และสถาบันการศึกษา กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
โดยสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
28-ก.ค.-49ไม่ระบุดาวน์โหลด
กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย21-ธ.ค.-48ไม่ระบุดาวน์โหลด