is death by xanax painful generic xanax xanax et extrasystole

 

กิจกรรม ประกวดคลิปวิดีโอแนะนำมหาวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ

ใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวด [ Download ]

หนังสือรับรอง [ Download ]

ผล RMUTR Exit Course ครั้งสุดท้ายสำหรับนักศึกษารหัส 59

 

ประกาศรับสมัครผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

นักศึกษารหัส 59 ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร RMUTR Exit Course

แจ้งนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร RMUTR Exit Course ดำเนินการเข้าเรียนซ่อมเสริมในโปรแกรม English Discoveries โดยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าเรียนซ่อมเสริม ในระหว่างวันที่ 12 – 22 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

_________________________________________________________

ผล RMUTR Exit Course

ผล ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 10 เม.ย. 2563

ผลสอบ Exit Exam รหัส 60 ครั้งที่ 2

 

ผลสอบ Exit Exam นักศึกษาปี 59

 

รับสมัครค่ายแลกเปลี่ยนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2563

โอกาศดีๆมาแล้ว สำหรับน้องๆที่สนใจไปเข้าแคมป์ที่ประเทศเดนมาร์ครวมระยะเวลา 1 เดือน สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่คณะที่น้องๆสังกัดอยู่หรือที่ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ตึกสิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มกราคม 2563

ประกาศผลนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ระหว่างวันที่ 11-19 มกราคม 2562

สัปดาห์​สุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน

สัปดาห์​สุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน นักศึกษาทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก