นักศึกษารหัส 59 ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร RMUTR Exit Course

แจ้งนักศึกษาปีการศึกษา 2559 ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตร RMUTR Exit Course ดำเนินการเข้าเรียนซ่อมเสริมในโปรแกรม English Discoveries โดยศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จะดำเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาเข้าเรียนซ่อมเสริม ในระหว่างวันที่ 12 – 22 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น _________________________________________________________

รับสมัครค่ายแลกเปลี่ยนไลออน เดนมาร์ค ประจำปี 2563

โอกาศดีๆมาแล้ว สำหรับน้องๆที่สนใจไปเข้าแคมป์ที่ประเทศเดนมาร์ครวมระยะเวลา 1 เดือน สนใจสามารถรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่คณะที่น้องๆสังกัดอยู่หรือที่ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ตึกสิรินธร ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 10 มกราคม 2563

สัปดาห์​สุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน

สัปดาห์​สุดท้ายของการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ Hsiuping University of Science and Technology ไต้หวัน นักศึกษาทุกคนสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก

เเบบสำรวจการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสาร TOEIC

        เเบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์ภาษาเเละวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสำรวจความต้องการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับการสื่อสาร TOEIC ของนักศึกษาเเละบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดสอบต่อไป  สนใจ   <CLICK>