รายชื่อนักศึกษารหัส 63 ที่ต้องสอบ Exit Exam ครั้งที่ 1

ศาลายา (ดาวน์โหลด) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ดาวน์โหลด) เพาะช่าง (ดาวน์โหลด) วังไกลกังวล (ดาวน์โหลด) ***กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์***

รายชื่อนักศึกษารหัส 62 ที่ต้องสอบ Exit Exam ครั้งที่ 3

ศาลายา (ดาวน์โหลด) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ดาวน์โหลด) เพาะช่าง (ดาวน์โหลด) วังไกลกังวล (ดาวน์โหลด) ***กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์***

รายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่ากิจกรรมภาษาต่างประเทศ

พื้นที่ศาลายา – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ – คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ – คณะบริหารธุรกิจ – คณะศิลปศาสตร์   พื้นที่วังไกลกังวล – คณะบริหารธุรกิจ – คณะวิศวกรรมศาสตร์ – คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว – คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   วิทยาลัยเพาะช่าง