เชิญเข้าร่วม นิทรรศการสื่อการสอนใหม่ เวิร์ลไดแด็ค เอเซีย 2018

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของนักศึกษาโครงการ IAESTE โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี เป็นประธาน

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 4

ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange Program ครั้งที่ 4

การสอบคัดเลือก โครงการ Temasek Foundation Specialists