ผลสอบ Exit Exam และ Exit Course รหัส 60 (59,61)

 

พื้นที่ศาลายา

คณะบริหารธุรกิจ [ Download ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ]

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ]

 

พื้นที่บพิตรพิมุข (จักรวรรดิ)

คณะบริหารธุรกิจ [ Download ]

คณะศิลปศาสตร์ [ Download ]

 

วิทยาลัยเพาะช่าง

เพาะช่าง [ Download ]

 

วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะบริหารธุรกิจ [ Download ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]

 

สำหรับนักศึกษารหัส 59 และ 60

นักศึกษารหัส 59 [ Download ]

นักศึกษารหัส 60 [ Download ]