รายชื่อนักศึกษารหัส 65 ที่ต้องสอบ Exit Exam ครั้งที่ 1

ศาลายา (ดาวน์โหลด)

บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ดาวน์โหลด)

เพาะช่าง (ดาวน์โหลด)

วังไกลกังวล (ดาวน์โหลด)

***กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์***