ตารางสอบและรายชื่อนักศึกษารหัส 64 ที่ต้องสอบ Exit Exam ครั้งที่ 2

พื้นที่ศาลายา (ดาวน์โหลด)

พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ (ดาวน์โหลด)

วิทยาลัยเพาะช่าง (ดาวน์โหลด)

วิทยาเขตวังไกลกังวล (ดาวน์โหลด)

***กด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ หากนักศึกษาไม่พบรายชื่อตนเองให้ติดต่อ Facebook Fanpage กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (https://www.facebook.com/cli.rmutr)***