ผลการสอบ RMUTR Exit Course สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 และ นักศึกษาปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2

ผลการสอบ RMUTR Exit Course สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 และ นักศึกษาปีการศึกษา 2563 [ดาวน์โหลด]

ผลสอบ Exit Exam รหัส 66 ครั้งที่ 2

พื้นที่ศาลายา คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ] พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะศิลปศาสตร์ [ Download ] วิทยาลัยเพาะช่าง เพาะช่าง [ Download ] พื้นที่วังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ]  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]

ผลสอบ Exit Exam รหัส 65 ครั้งที่ 4

พื้นที่ศาลายา คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ] พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะศิลปศาสตร์ [ Download ] วิทยาลัยเพาะช่าง เพาะช่าง [ Download ] พื้นที่วังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ]  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]

ผลสอบ Exit Exam รหัส 64 ครั้งที่ 2

พื้นที่ศาลายา คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [ Download ] คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [ Download ] พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะศิลปศาสตร์ [ Download ] วิทยาลัยเพาะช่าง เพาะช่าง [ Download ] พื้นที่วังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ [ Download ] คณะวิศวกรรมศาสตร์ [ Download ] คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [ Download ]  คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว [ Download ]