ให้การต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัย Hsiuping University of Science and Technology

ในวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยศูนย์ภา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%97/

ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษาส่งนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเยาวชนไลออนเดนมาร์ก ประจำปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81/

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่

ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ศูน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95/

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อสอบและจัดสอบ RMUTR Exit Exam

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%82/

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์ กับ สถาบันเทคโนโลยีฉีหลู่ (Oilu Institute of Technology)

ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://lc.rmutr.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87/